Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Yeni Üye
  Üye No
  22769
  Üyelik tarihi
  17.08.09
  Mesajlar
  29
  Konular
  15

  Standart microsft word test soruları

  MİCROSOFT WORD SORULARI

  1. Bir pencerede YENİ komutu hangi menü içindedir?
  A) Düzen B) Görünüm
  C) Dosya D) Yardım
  2. Bir pencerede KAYDET komutu hangi menü içindedir?
  A-) Dosya B-) Pencere
  C-) Düzen D-) Yardım
  3. Bir pencerede YAZDIR komutu hangi menü içindedir?
  A-) Düzen B-) Biçim
  C-) Yardım D-) Dosya
  4. Bir pencerede GERİ AL komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-) Düzen
  C-) Dosya D-) Yardım

  5. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir
  A-) Başlat - Programlar
  B-) Başlat – Ayarlar
  C-) Başlat - Programlar - Donatılar
  D-) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
  6. Bir pencerede KOPYALA komutu hangi menü içindedir?
  A-) Ekle B-) Görünüm
  C-) Düzen D-) Yardım
  7. Bir pencerede KES komutu hangi menü içindedir?
  A-) Yardım B-) Görünüm
  C-) Biçim D-) Düzen
  8. Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi
  kullanılır?
  A-) Düzen- Sayfa yapısı –Kâğıt - Yatay
  B-) Görünüm–Sayfa Yapısı– Düzen–Yatay
  C-) Dosya–Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları – Yatay
  D-) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt – Yatay
  9. Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Dosya – Sayfa Yapısı
  B-) Görünüm – Sayfa Düzeni
  C) Ekle – Sayfa Düzeni
  D-) Görünüm – Bağlantılı Görünüm
  10. Bir pencerede YAPIŞTIR komutu hangi menü içindedir?
  A-) Görünüm B-) Düzen
  C-) Dosya D-) Tablo
  11. Bir pencerede ÜSTBİLGİ ve ALTBİLGİ komutu hangi menü içindedir?
  A-) Biçim B-) Görünüm
  C-) Dosya D-) Yardım


  12. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Baskı Ön izleme
  B-) Sayfa Yapısı
  C-) Sayfa Düzeni Görünümü
  D-) Hiçbiri
  13. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-) Düzen - Sayfa Numarası
  B-) Dosya – Sayfa Numarası
  C-) Biçim – Sayfa Numarası
  D-) Ekle – Sayfa Numarası
  14. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Dosya –Sayfa Yapısı
  B-) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
  C-) Ekle – Sayfa Numaraları
  D-) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma
  15. Bir pencerede ARAÇ ÇUBUKLARI komutu hangi menü içindedir?
  A-) Görünüm B-) Araçlar
  C-) Biçim D-) Yardım
  16. Bir pencerede SAYFA NUMARALARI komutu hangi menü içindedir?
  A-) Ekle B-) Araçlar
  C-) Biçim D-) Yardım
  17. Bir pencerede SİMGE komutu hangi menü içindedir?
  A-) Yardım B-) Araçlar
  C-) Biçim D-) Ekle
  18. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız
  menü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
  B-) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
  C-) Görünüm – Sayfa Düzeni
  D-) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu
  19. Bir pencerede RESİM komutu hangi menü içindedir?
  A-) Düzen B-) Ekle
  C-) Biçim D-) Yardım
  20. Bir pencerede KÖPRÜ komutu hangi menü içindedir?
  A-) Görünüm B-) Ekle
  C-) Tablo D-) Araçlar
  21. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
  A-) Dosya B-) Düzen
  C-) Ekle D-) Veri
  22. Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinden düzeltebilmeyi sağlayan
  komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Araçlar/Otomatik Özet
  B-) Araçlar/Otomatik düzeltme Seçenekleri
  C-) Biçim/Sütunlar
  D-) Biçim/Yazı tipi

  23. Bir pencerede AÇIKLAMA komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-)Yardım
  C-) Ekle D-) Dosya
  24. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline
  getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Tablo/Sütun ekle
  B-) Tablo/Satır Ekle
  C-) Tablo/Hücreleri Birleştir
  D-) Tablo/Hücreleri Böl
  25. Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle
  yapılır?
  A-) Dosya/Dosya B-) Ekle/Dosya
  C-) Biçim/Dosya D-) Araçlar/Dosya
  26. Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A-) .xls B-) .bmp
  C-) .doc D-) .dot
  27. Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) İmleci belgenin başına getirir.
  B-) İmleci belgenin sonuna getirir.
  C-) İmleci paragraf başına getirir.
  D-) İmleci paragraf sonuna getirir.
  28. Bir pencerede TARİH ve SAAT komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-)Yardım
  C-) Görünüm D-) Ekle
  29. Bir pencerede YAZI TİPİ komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-)Yardım
  C-) Biçim D-) Ekle
  30. Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
  A-) Dosya B-) Düzen
  C-) Görünüm D-) Ekle
  31. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
  A-) Kelimeler arası boşluk
  B-) Yeni sütun başı
  C-) Yeni paragraf başı
  D-) Yeni sayfa başı
  32. Bir pencerede PARAGRAF komutu hangi menü içindedir?
  A-) Biçim B-)Yardım
  C-) Araçlar D-) Ekle
  33. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
  A-) Ctrl + Z B-) Ctrl + C
  C-) Ctrl + X D-) Ctrl + V
  34. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
  A-) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
  B-) Resim hazırlanır.
  C-) Hesap tabloları oluşturulur.
  D-) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

  35. Bir pencerede BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİR komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-) Ekle
  C-) Biçim D-) Görünüm
  36. Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
  A-) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
  B-) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
  C-) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
  D-) Toplam sözcük sayısını verir.
  37. Bir pencerede SIRALA komutu hangi menü içindedir?
  A-) Görünüm B-) Yardım
  C-) Araçlar D-) Tablo
  38. Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki
  seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
  A-) Page Up B-) Page Down
  C-) Ctrl + Home D-) Ctrl + End
  39. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A-) Ekle – Resim – Küçük Resim
  B-) Ekle – Simge – Küçük Resim
  C-) Ekle – Alan
  D-) Ekle – Grafik
  40. Bir pencerede SÜTUNLAR komutu hangi menü içindedir?
  A-) Araçlar B-) Dosya
  C-) Biçim D-) Düzen
  41. Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile DOSYA menüsü açılır?
  A-) Alt + D B-) Ctrl + N
  C-) Alt+S D-) Shıft + D
  42. Klavyede olamayan karakterler nasıl eklenir?
  A-) Ekle – Simge
  B-) Ekle – Özel Karakterler
  C-) Ekle – Alan
  D-) Ekle – Resim
  43. Düğmesinin görevi nedir?
  A-) Satır ekle
  B-) Sütun ekle
  C-) Tablo ekle
  D-) Tablo ve kenarlıklar
  44. Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?
  A-) Kalın – İtalik – Altı Çizili
  B-) Kalın – Altı Çizili – İtalik
  C-) İtalik – Altı Çizili – Kalın
  D-) Kes – Kopyala – Yapıştır.  45. Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden
  hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A-) Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme
  B-) Aç- Yeni – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön İzleme
  C-) Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi
  D-) Yazdır, Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır
  46. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız
  simgeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) B-) C-) D-)

  47. Özel bir kağıt boyutu ayarlamak için hangi menünün hangi seçeneği kullanılır?
  A-) Görünüm / Sayfa düzeni
  B-) Biçim / Başlangıç büyüt
  C-) Dosya / Sayfa yapısı
  D-) Görünüm / Yakınlaştır
  48. Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile DÜZEN menüsü açılır?
  A-) Alt + D B-) Alt + Z
  C- ) Alt + P D-) Shıft + D
  49. Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile BİÇİM menüsü açılır?
  A-) Alt + A B-) Alt + Y
  C- )Alt + B D-) Alt + G
  50. Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile yeni bir belge açılır?
  A-) Ctrl+S B-) Ctrl + N
  C-) Alt+S D-) Ctrl + A

 2. #2
  Yeni Üye
  Üye No
  22769
  Üyelik tarihi
  17.08.09
  Mesajlar
  29
  Konular
  15

  Standart

  cevap anahtarı
  1 C
  2 A
  3 D
  4 B
  5 A
  6 C
  7 D
  8 C
  9 B
  10 B
  11 B
  12 A
  13 D
  14 D
  15 A
  16 A
  17 D
  18 B
  19 B
  20 B
  21 D
  22 B
  23 C
  24 C
  25 B
  26 C
  27 B
  28 D
  29 C
  30 C
  31 C
  32 A
  33 B
  34 A
  35 C
  36 A
  37 D
  38 C
  39 A
  40 C
  41 A
  42 A
  43 D
  44 A
  45 A
  46 C
  47 C
  48 B
  49 C
  50 B

 

 

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 2 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 2 misafir.)

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393